KHIDMAT

khid·mat a 1 hormat; takzim: kami mendengarkan pembacaan ayat suci Alquran dng –; 2 sedikit;
ber·khid·mat v 1 berbuat khidmat; bersopan-santun; 2 mengabdi kpd; setia kpd: ~ kpd tanah air adalah kewajiban setiap warga negara;
ke·khid·mat·an n 1 suasana (keadaan) hormat atau takzim; 2 perihal khidmat; perihal setia: dr tadi kita berbicara tt ~ , tetapi arti kata “khidmat” itu sendiri kita tidak tahu

Tinggalkan komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.