JABAT

ja·bat v, men·ja·bat v 1 memegang: ~ dayung; 2 melakukan pekerjaan (pangkat dsb); memegang jabatan (pekerjaan): sepuluh tahun lamanya beliau ~ pekerjaan itu;
ja·bat·an n 1 pekerjaan (tugas) dl pemerintahan atau organisasi: ia berhenti dr ~ nya; 2 fungsi; 3 dinas; jawatan: surat ~;
~ fungsional jabatan yg ditinjau dr fungsinya dl satuan organisasi (spt dokter ahli, dosen, juru ukur); ~ negeri jabatan dl bidang eksekutif yg ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk jabatan dl kesekretariatan lembaga tertinggi negara dan kepaniteraan pengadilan); ~ organik jabatan yg telah ditetapkan dl peraturan gaji yg berlaku dan termasuk formasi yg telah ditentukan oleh jawatan yg bersangkutan; ~ rangkap dua atau lebih jabatan yg dipegang oleh seseorang dl pemerintahan atau organisasi, spt sekretaris jenderal, kepala biro; ~ struktural jabatan yg terdapat dl struktur organisasi (komunitas) secara formal sehingga tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan sudah diatur;
pe·ja·bat n 1 pegawai pemerintah yg memegang jabatan penting (unsur pimpinan): ia seorang ~ yg amat jujur dl melaksanakan tugasnya; 2 kl kantor; markas; jawatan;
~ hubungan masyarakat orang yg bertugas mengatur kegiatan hubungan masyarakat; ~ negara orang yg memegang jabatan penting dl pemerintahan, spt menteri, sekretaris negara; ~ penerangan orang yg bertugas menyampaikan penerangan tt lembaga yg menugaskannya; ~ pers petugas pd suatu instansi yg menangani urusan pers;
pen·ja·bat n pemegang jabatan orang lain untuk sementara;
pen·ja·bat·an n proses, cara, perbuatan menjabat;
se·ja·bat n sejawat; sepekerjaan: teman ~

Tinggalkan komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.