mulut

Berikut ini adalah Arti, Makna, Pengertian, Definisi dari kata "mulut" menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online dan menurut para ahli bahasa.

Arti kata Mulut - mu-lut n 1 rongga di muka, tempat gigi dan lidah, untuk memasukkan makanan (pd manusia atau binatang); 2 ki lubang, liang, atau apa saja yg rupanya sbg mulut; bagian dr barang tempat masuknya sesuatu: -- bedil (senapan, meriam); -- gang;
-- sumur; 3 ki cakap; perkataan: jangan percaya kpd -- orang; 4 Fis lubang untuk meluahkan zat alir;
-- bagai ekor ayam diembus, pb seseorang yg mulutnya tidak berhenti-henti berkata (tidak pernah diam, selalu saja bergerak-gerak);
-- bajan boleh ditutup, -- manusia tidak, pb rahasia jangan terlalu lekas dipercayakan kpd orang krn mulut manusia tidak dapat ditutup;
-- bau madu, pantat bawa sengat, pb mulut manis, tetapi hati busuk;
-- disuapi pisang, pantat dikait dng onak ( -- manis hati berkait), pb manis perkataannya, tetapi jahat maksudnya;
-- kamu, harimau kamu, pb keselamatan dan harga diri kita bergantung pd perkataan kita sendiri;
-- kapuk dapat ditutup, -- orang tidak, pb rahasia jangan dipercayakan kpd orang lain;
-- manis jangan percaya, lepas dr tangan jangan diharap, pb jangan percaya kpd orang yg manis perkataannya, barang atau uang yg dipinjamkan kpd orang yg bersifat demikian, tidak dapat diharapkan kembali lagi;
-- manis mematahkan tulang, pb perkataan yg lemah lembut dapat menyebabkan orang lain tunduk (menurut);
-- satu lidah bertopang, pb perkataan berbeda dng isi hati;
-- telanjur (terdorong) emas tantangannya (padahannya), pb perkataan (janji) yg sudah diucapkan harus ditepati; gula di -- , ikan dl belanga, pb sudah dl kekuasaan kita; krn -- bisa binasa, pb mendapat celaka krn perkataannya; lain di -- , lain di hati, pb yg dikatakan berbeda dng isi hatinya; lepas dr -- harimau jatuh ke -- buaya, pb lepas dr bahaya yg besar, lalu jatuh ke dl bahaya yg lebih besar lagi; manis -- nya bercakap spt sa-utan manisan, di dl bagai empedu, pb mulut manis (perkataan yg manis-manis) biasanya berisi tipu semu di dalamnya; mu-rah di -- mahal di timbangan, pb mudah mengatakan, tetapi sukar melakukannya;
-- bawel mulut usil;
-- berbisa ki suka mengeluarkan kata-kata yg pedas dan tajam;
-- bergetah ki yg diucapkannya seringkali terbukti;
-- bocor ki bocor mulut;
-- buaya ki 1 ucapan yg belum tentu kebenarannya (krn diucapkan oleh penipu atau penjahat); 2 bahaya besar; kesulitan yg amat sangat;
-- busuk napasnya berbau busuk;
-- daun lubang (pori) kecil-kecil pd daun;
-- gapil cerewet; gapil mulut;
-- gatal ki selalu ingin bicara (terutama mencomel, mencela, mengata-ngatai);
-- gawang lubang gawang;
-- gunung lubang kepundan; kawah;
-- harimau bahaya besar; kesulitan besar;
-- kapuk lubang lumbung padi;
-- kotor suka mengeluarkan perkataan yg tidak sopan;
-- kulit lubang kecil-kecil pd kulit;
-- kunci lubang kunci;
-- manis ki lemah lembut dan sangat menarik hati tutur katanya;
-- rambang ki banyak cakap;
-- sungai muara sungai;
-- usil suka membicarakan urusan orang lain; mulut bawel;
ber-mu-lut v 1 ada mulutnya; mempunyai mulut; memakai mulut, berlubang: meriamnya - panjang; 2 kas berkata; bercakap-cakap;
- di mulut orang, pb selalu meniru perkataan orang;
- asin yg dikatakannya selalu terbukti; - besar suka membual; - bocor banyak cakap; - gapil gapil mulut; - karung banyak makan; rakus; - manis berkata dng manis; - pinjaman suka berkata-kata tanpa menenggang perasaan orang; - rampus suka memaki-maki;
ber-mu-lut-mu-lut v kas bercakap-cakap: jangan suka - dng dia;
mu-lut-mu-lut-an n kas sebutan; percakapan: menjadi - orang
Bantuan Penjelasan
a - Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat, nomina atau Pronomina
v - Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n - Merupakan Bentuk Kata benda
ki - Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron - kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak - Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark - Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv - Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain, atau kalimat
Jw - Jawa, adalah bahasa Jawa
p - partikel, kelas kata yang meliputi kata depan, kata sambung, kata seru, kata sandang, ucapan salam
hor - ragam hormat, ragam resmi
kas - kasar, ragam yang tidak sopan
kl - klasik, kesusasraan Melayu Klasik
Adm - administrasi dan kepegawaian
num - numeralia, kata bilangan
Dok - kedokteran dan fisiologi
El - elektronika, kelistrikan dan teknik elektronika
Idt - perindustrian dan kerjinan
Kom - ilmu komunikasi, publisistik dan jurnalistik
Pet - petrologi serta minyak dan gas bumi
Pol - politik dan pemerintahan
Ek - ekonomi dan keuangan
Geo - geografi dan geologi
-- - Pengganti kata "signifikan"


ki - kiasan Jk - Melayu - Jakarta Mal - Melayu - Malaysia
Bl - Bali Bt - Batak Dy - Sayak
Jw - Jawa Lp - Lampung Mdr - Madura
Mk - Minangkabau Mn - Minahasa Mnd - Menado
Plb - Palembang Sd - Sunda Ar - Arab
Bld - Belanda Cn - Cina Ing - Inggris
It - Italia Jm - Jerman Jp - Jepang
Lt - Latin Par - Parsi Prt - Portugis
Skot - Skotlandia Skt - Sanskerta Sp - Spanyol
Yn - Yunani Anat - anatomi Antr - antropologi
Ark - Arkeologi Ars - arsitektur Astrol - astrologi
Astron - astronomi Bakt - bakteriologi Bio - biologi
Bot - botani Bud - agama - Budha Dag - perdagangan
Dem - demografi Dik - pendidikan Dirg - kedirgantaraan
Ent - entomologi Far - farmasi Fil - filsafat
Filol - folologi Fis - fisika Graf - grafika
Hid - hidrologi Hidm - hidrometeorologi Hin - agama - Hindu
Hub - perhubungan Huk - hukum Hut - kehutanan
Ikn - perikanan Isl - agama - Islam Kap - perkapalan
Kat - agama - Katolik Kim - kimia Komp - komputer
Kris - agama - Kristen Lay - pelayaran Ling - linguistik
Man - manajemen Mat - matematika Mek - mekanika
Met - meteorologi Metal - matalurgi Mik - mikologi
Mil - kemiliteran Min - mineralogi Mus - musik
Olr - olahraga Psi - psikologi Sas - susastra - (sastra)
Sen - kesenian Sos - sosiologi Stat - statistik
Tan - pertanian Tas - tasawuf Tek - teknik
telekom - telekomunikasi Terb - penerbangan Tern - peternakan
Zool - zoologi - - - - - -