tukar

Berikut ini adalah Arti, Makna, Pengertian, Definisi dari kata "tukar" menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online dan menurut para ahli bahasa.

Arti kata Tukar - tu-kar v cak bertukar; berganti;
-- bangun bertukar tanah dan bangunan dng tanah dan bangunan di tempat lain yg sesuai harganya;
-- barang sistem perdagangan dng menggunakan barang atau benda sbg alat tukar untuk barang atau benda yg dibeli atau dijual;
-- cincin saling memberi cincin kawin ketika meresmikan pertunangan;
-- guling tukar lalu;
-- lalu bertukar barang dng tidak menambah uang;
-- pakai bertukar dl pemakaian (pakaian, kendaraan, dsb);
-- tambah bertukar barang dng memberi tambahan uang;
ber-tu-kar v 1 beroleh sesuatu dng memberikan sesuatu; bergantian memberi sesuatu diganti dng sesuatu yg lain, spt seseorang memberikan sesuatu kpd seseorang lain yg memberikan sesuatu sbg gantinya: barang ~ dng uang, barang diganti dng uang; 2 berubah (dr atau menjadi yg lain); bersilih (bulu, kulit, dsb): siang ~ dng malam, siang berubah menjadi malam; 3 berpindah (dr kendaraan yg satu ke kendaraan yg lain): dr kota C kami ~ bus yg menuju kota D;
seiring ~ jalan, seia ~ sebut, pb
kedua pihak semaksud dan sepaham, tetapi berlain cara melaksanakannya;
~ adat 1 berganti adat; 2 ki berubah adatnya (tidak sbg biasanya); ~ akal gila; ~ baju berganti baju (pakaian); ~ bulu 1 bersilih bulu (bulunya berganti dng yg lain); 2 ki berubah keyakinan (pendapat, pendirian); ~ haluan berganti haluan (arah, tujuan); ~ hati lain di mulut, lain di hati; ~ jalan 1 berlainan jalan; 2 berselisih jalan; menempuh jalan masing-masing; ~ kecek bertukar pokok pembicaraan; ~ kereta berpindah ke kereta yg lain; ~ kulit 1 bersilih kulit; berganti kulit (spt ular); 2 ki berubah keyakinan; ~ lalu tukar lalu; ~ pakaian bertukar baju; ~ pandang saling memandang; ~ pikiran 1 berbahas (saling mengutarakan pendapat); berdiskusi; 2 berubah pendapat (keyakinan dsb); ~ ranjang kawin lagi; ~ sebut berlain-lainan perkataannya (pendapatnya); ~ tempat yg satu berpindah ke tempat yg lain dan sebaliknya;
ber-tu-kar-tu-kar v bertukar berkali-kali; berganti-ganti;
ber-tu-kar-an v saling bertukar;
ber-tu-kar-tu-kar-an v saling bertukar; saling memberi sesuatu: ~ mahasiswa; ~ hasil bumi;
me-nu-kar v 1 mengganti (dng yg lain); menyilih; mengubah (nama dsb); memindahkan (tempat dsb): Pemerintah berusaha ~ nama jalan yg ada dng nama pahlawan; ~ mobil lama dng mobil baru; 2 Mk berbelanja; membeli-beli: ia hendak ~ ke pasar;
~ selera mengecap masakan lain dr yg biasa dimakan; sehari-hari;
tu-kar-me-nu-kar v saling menukar; bertukaran;
me-nu-kari v menukar sesuatu dng yg lain sbg pengganti; memberi sesuatu untuk pengganti;
me-nu-kar-kan v memberikan sesuatu supaya diganti dng yg lain: ia terpaksa ~ obat itu ke apotek;
ter-tu-kar v ditukar dng tidak sengaja;
per-tu-kar-an n perbuatan (hal dsb) bertukar atau mempertukarkan; pergantian, peralihan, dsb: ~ iklim; ~ pikiran; ~ hasil bumi dng hasil industri;
mem-per-tu-kar-kan v 1 menukarkan; 2 membiarkan (menjadikan) bertukar yg satu dng yg lain: sesudah selesai, suruhlah anak-anak ~ pekerjaan mereka;
pe-nu-kar n 1 orang yg menukar(kan): ~ uang, orang yg menukar(kan) uang; 2 alat untuk menukar: mata uang peso merupakan ~ yg sah di Filipina;
pe-nu-kar-an n proses, cara, perbuatan menukar (menukari, menukarkan); penggantian
Bantuan Penjelasan
a - Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat, nomina atau Pronomina
v - Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n - Merupakan Bentuk Kata benda
ki - Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron - kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak - Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark - Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv - Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain, atau kalimat
Jw - Jawa, adalah bahasa Jawa
p - partikel, kelas kata yang meliputi kata depan, kata sambung, kata seru, kata sandang, ucapan salam
hor - ragam hormat, ragam resmi
kas - kasar, ragam yang tidak sopan
kl - klasik, kesusasraan Melayu Klasik
Adm - administrasi dan kepegawaian
num - numeralia, kata bilangan
Dok - kedokteran dan fisiologi
El - elektronika, kelistrikan dan teknik elektronika
Idt - perindustrian dan kerjinan
Kom - ilmu komunikasi, publisistik dan jurnalistik
Pet - petrologi serta minyak dan gas bumi
Pol - politik dan pemerintahan
Ek - ekonomi dan keuangan
Geo - geografi dan geologi
-- - Pengganti kata "signifikan"


ki - kiasan Jk - Melayu - Jakarta Mal - Melayu - Malaysia
Bl - Bali Bt - Batak Dy - Sayak
Jw - Jawa Lp - Lampung Mdr - Madura
Mk - Minangkabau Mn - Minahasa Mnd - Menado
Plb - Palembang Sd - Sunda Ar - Arab
Bld - Belanda Cn - Cina Ing - Inggris
It - Italia Jm - Jerman Jp - Jepang
Lt - Latin Par - Parsi Prt - Portugis
Skot - Skotlandia Skt - Sanskerta Sp - Spanyol
Yn - Yunani Anat - anatomi Antr - antropologi
Ark - Arkeologi Ars - arsitektur Astrol - astrologi
Astron - astronomi Bakt - bakteriologi Bio - biologi
Bot - botani Bud - agama - Budha Dag - perdagangan
Dem - demografi Dik - pendidikan Dirg - kedirgantaraan
Ent - entomologi Far - farmasi Fil - filsafat
Filol - folologi Fis - fisika Graf - grafika
Hid - hidrologi Hidm - hidrometeorologi Hin - agama - Hindu
Hub - perhubungan Huk - hukum Hut - kehutanan
Ikn - perikanan Isl - agama - Islam Kap - perkapalan
Kat - agama - Katolik Kim - kimia Komp - komputer
Kris - agama - Kristen Lay - pelayaran Ling - linguistik
Man - manajemen Mat - matematika Mek - mekanika
Met - meteorologi Metal - matalurgi Mik - mikologi
Mil - kemiliteran Min - mineralogi Mus - musik
Olr - olahraga Psi - psikologi Sas - susastra - (sastra)
Sen - kesenian Sos - sosiologi Stat - statistik
Tan - pertanian Tas - tasawuf Tek - teknik
telekom - telekomunikasi Terb - penerbangan Tern - peternakan
Zool - zoologi - - - - - -