mula

Berikut ini adalah Arti, Makna, Pengertian, Definisi dari kata "mula" menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online dan menurut para ahli bahasa.

Arti kata Mula - mu-la n 1 asal; awal; pokok asal: bagaimana -- nya sehingga kaudapatkan barang itu?; 2 yg paling awal; yg dahulu sekali; waktu (tempat, keadaan, dsb) yg menjadi pangkal: pd -- nya bukan kota, melainkan dusun kecil; 3 lantaran; sebab: apa -- nya sehingga engkau menjadi begini?;
-- pertama pertama sekali; mula-mula; dr kecil -- sejak dr waktu kecil;
mu-la-mu-la adv 1 pertama-tama; pd mulanya: - berupa biji selanjutnya berupa lembaga dan akhirnya tumbuh akar dan batang; 2 sejak (dr): - tinggal di daerah itu, belum pernah sekali pun ia sakit;
- sekali yg paling mula; pertama-tama sekali;
ber-mu-la 1 v ada mulanya (awalnya): Tuhan yg tiada - dan tiada berakhir; 2 adv pertama-tama; pertama sekali: beliaulah yg - mendirikan sekolah partikelir di sini; 3 adv mula-mula; sediakala: tidak lama setelah bertengkar mereka sudah bersahabat lagi spt -; 4 v bersumber; berpenyebab awal; berpangkal (dr): perkelahian itu - kesalahpahaman kecil belaka; 5 adv pertama-tama yg akan diceritakan; sebermula: - maka tersebutlah seorang raja besar di negara anu;
ber-mu-la-mu-la adv pertama-tama; pertama sekali;
me-mu-la v pertama sekali berbuat (melakukan) sesuatu; mengawali: kami persilakan wakil regu A untuk - uraiannya tt percobaan ilmiahnya; mereka baru saja - pekerjaannya;
me-mu-la-kan v 1 menyebabkan; 2 membiarkan mulai;
per-mu-la-an n 1 awal; yg pertama sekali; yg paling dahulu: pd -nya ia takut berenang di laut; 2 pendahuluan: hal itu merupakan tindakan -; 3 asas dasar;
- kalam (kata) kata pendahuluan; - tahun awal tahun;
pe-mu-la n 1 orang yg mulai atau mula-mula melakukan sesuatu: bagi seorang - dl olahraga ski air, meluncur di permukaan air yg berombak akan terasa sulit sekali; 2 anggota pramuka kecil yg baru pd tingkat awal: anak kelas tiga seko-lah dasar menjadi - tetapi tidak harus memakai baju seragam; 3 sesuatu yg dipakai untuk memulai;
se-mu-la 1 n (seperti) yg dahulu; yg mula-mula; sediakala: kembali ke tempat -; 2 n yg mula pertama; yg pertama sekali: jumlah uang yg dikeluarkan melampaui perkiraan -; 3 n sebelum keadaan sekarang: - ia adalah mantri polisi kecamatan; 4 adv (sejak, dari) mula-mula sekali: sejak - sudah dilarang, tetapi ia berbuat nekat; 5 adv diulang sekali lagi (dr mula): bacalah - supaya lebih paham;
se-ber-mu-la kl adv mula-mula; pd mulanya
Bantuan Penjelasan
a - Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat, nomina atau Pronomina
v - Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n - Merupakan Bentuk Kata benda
ki - Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron - kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak - Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark - Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv - Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain, atau kalimat
Jw - Jawa, adalah bahasa Jawa
p - partikel, kelas kata yang meliputi kata depan, kata sambung, kata seru, kata sandang, ucapan salam
hor - ragam hormat, ragam resmi
kas - kasar, ragam yang tidak sopan
kl - klasik, kesusasraan Melayu Klasik
Adm - administrasi dan kepegawaian
num - numeralia, kata bilangan
Dok - kedokteran dan fisiologi
El - elektronika, kelistrikan dan teknik elektronika
Idt - perindustrian dan kerjinan
Kom - ilmu komunikasi, publisistik dan jurnalistik
Pet - petrologi serta minyak dan gas bumi
Pol - politik dan pemerintahan
Ek - ekonomi dan keuangan
Geo - geografi dan geologi
-- - Pengganti kata "signifikan"


ki - kiasan Jk - Melayu - Jakarta Mal - Melayu - Malaysia
Bl - Bali Bt - Batak Dy - Sayak
Jw - Jawa Lp - Lampung Mdr - Madura
Mk - Minangkabau Mn - Minahasa Mnd - Menado
Plb - Palembang Sd - Sunda Ar - Arab
Bld - Belanda Cn - Cina Ing - Inggris
It - Italia Jm - Jerman Jp - Jepang
Lt - Latin Par - Parsi Prt - Portugis
Skot - Skotlandia Skt - Sanskerta Sp - Spanyol
Yn - Yunani Anat - anatomi Antr - antropologi
Ark - Arkeologi Ars - arsitektur Astrol - astrologi
Astron - astronomi Bakt - bakteriologi Bio - biologi
Bot - botani Bud - agama - Budha Dag - perdagangan
Dem - demografi Dik - pendidikan Dirg - kedirgantaraan
Ent - entomologi Far - farmasi Fil - filsafat
Filol - folologi Fis - fisika Graf - grafika
Hid - hidrologi Hidm - hidrometeorologi Hin - agama - Hindu
Hub - perhubungan Huk - hukum Hut - kehutanan
Ikn - perikanan Isl - agama - Islam Kap - perkapalan
Kat - agama - Katolik Kim - kimia Komp - komputer
Kris - agama - Kristen Lay - pelayaran Ling - linguistik
Man - manajemen Mat - matematika Mek - mekanika
Met - meteorologi Metal - matalurgi Mik - mikologi
Mil - kemiliteran Min - mineralogi Mus - musik
Olr - olahraga Psi - psikologi Sas - susastra - (sastra)
Sen - kesenian Sos - sosiologi Stat - statistik
Tan - pertanian Tas - tasawuf Tek - teknik
telekom - telekomunikasi Terb - penerbangan Tern - peternakan
Zool - zoologi - - - - - -