tumpu

Berikut ini adalah Arti, Makna, Pengertian, Definisi dari kata "tumpu" menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online dan menurut para ahli bahasa.

Arti kata Tumpu - tum-pu n sesuatu yg menjadi pengampu kaki (tangan); tempat berpijak (bertekan, berdiri, dsb); setumpu;
ber-tum-pu 1 v (kaki, tangan, dsb) bertekan pd; berjejak pd: ketika berbicara, kedua sikunya ~ di meja; rupanya ia sedang mencari-cari tempat ~; 2 v menolakkan (menekankan) telapak kaki pd sesuatu (ketika hendak melompat, terbang, dsb): ia pun ~ hendak melompat; 3 v ki berdasar teguh-teguh (pd); sudah berurat berakar (pd): ajaran yg tidak ~ pd kebenaran, tidak mudah diterima oleh orang-orang pandai; 4 adv ki dng mengerahkan segenap tenaga; dng betul-betul berusaha dsb: paham yg selama ini ~ dibelanya;
ber-tum-pu-kan v bertumpu pd;
me-num-pu v 1 bertumpu; 2 memberi tumpu; 3 ki menyokong; menunjang;
me-num-pu-kan v 1 menekan (telapak kaki) pd; menjejakkan: ia ~ kakinya di batu; 2 menolak(kan): ayah ~ permintaan; 3 mendasarkan pd: ia ~ pendapat-pendapatnya pd hasil-hasil penyelidikan; 4 ki menyokong; menunjang: ia memperkuat barisan belakang untuk ~ barisan depan; 5 ki memusatkan atau mengerahkan (minat, tenaga, dsb) pd: ia ~ segenap usahanya pd usaha pembangunan; 6 ki meninggalkan: ~ tanah tumpah darahnya;
ter-tum-pu v telah ditumpukan; ditolak: ia sangat kecewa krn permintaannya ~;
tum-pu-an n 1 tempat bertumpu; sesuatu untuk menumpukan kaki dsb: bangku kecil itu dipakainya sbg ~; 2 dasar: hasil studi ini merupakan ~ yg baik untuk penyelidikan selanjutnya; 3 pangkalan (untuk menyerang dsb): Inggris mengkhawatirkan kalau-kalau Daendels menjadikan Pulau Jawa sbg ~ untuk menyerang India; 4 bagian bawah tempat kaki (tt tempat tidur); 5 ki sokongan; tunjangan; bantuan: ia masih dapat mempertahankan hidupnya berkat ~ bekas kawan-kawan seperjuangannya dahulu; 6 ki batu loncatan; 7 ki orang dsb yg menjadi pusat perhatian atau tempat bertanya (tempat menaruh cinta dsb); 8 ki yg menjadi sasaran (tujuan dsb);
~ arus ki yg dituduh sbg pembuat kerusuhan;
pe-num-pu n orang yg menumpu; sesuatu yg digunakan untuk menumpu(kan);
~ bor alat untuk menumpu bor sentak yg mempermudah operasi pengeboran; ~ kaki (bangku kecil) tempat bertumpu (kaki);
se-tum-pu n tumpu;
ber-se-tum-pu v bertumpu;
mencencang berlandasan, melompat ~ , pb jika hendak melakukan sesuatu, hendaknya menyediakan alat sbg syaratnya
Bantuan Penjelasan
a - Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat, nomina atau Pronomina
v - Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n - Merupakan Bentuk Kata benda
ki - Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron - kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak - Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark - Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv - Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain, atau kalimat
Jw - Jawa, adalah bahasa Jawa
p - partikel, kelas kata yang meliputi kata depan, kata sambung, kata seru, kata sandang, ucapan salam
hor - ragam hormat, ragam resmi
kas - kasar, ragam yang tidak sopan
kl - klasik, kesusasraan Melayu Klasik
Adm - administrasi dan kepegawaian
num - numeralia, kata bilangan
Dok - kedokteran dan fisiologi
El - elektronika, kelistrikan dan teknik elektronika
Idt - perindustrian dan kerjinan
Kom - ilmu komunikasi, publisistik dan jurnalistik
Pet - petrologi serta minyak dan gas bumi
Pol - politik dan pemerintahan
Ek - ekonomi dan keuangan
Geo - geografi dan geologi
-- - Pengganti kata "signifikan"


ki - kiasan Jk - Melayu - Jakarta Mal - Melayu - Malaysia
Bl - Bali Bt - Batak Dy - Sayak
Jw - Jawa Lp - Lampung Mdr - Madura
Mk - Minangkabau Mn - Minahasa Mnd - Menado
Plb - Palembang Sd - Sunda Ar - Arab
Bld - Belanda Cn - Cina Ing - Inggris
It - Italia Jm - Jerman Jp - Jepang
Lt - Latin Par - Parsi Prt - Portugis
Skot - Skotlandia Skt - Sanskerta Sp - Spanyol
Yn - Yunani Anat - anatomi Antr - antropologi
Ark - Arkeologi Ars - arsitektur Astrol - astrologi
Astron - astronomi Bakt - bakteriologi Bio - biologi
Bot - botani Bud - agama - Budha Dag - perdagangan
Dem - demografi Dik - pendidikan Dirg - kedirgantaraan
Ent - entomologi Far - farmasi Fil - filsafat
Filol - folologi Fis - fisika Graf - grafika
Hid - hidrologi Hidm - hidrometeorologi Hin - agama - Hindu
Hub - perhubungan Huk - hukum Hut - kehutanan
Ikn - perikanan Isl - agama - Islam Kap - perkapalan
Kat - agama - Katolik Kim - kimia Komp - komputer
Kris - agama - Kristen Lay - pelayaran Ling - linguistik
Man - manajemen Mat - matematika Mek - mekanika
Met - meteorologi Metal - matalurgi Mik - mikologi
Mil - kemiliteran Min - mineralogi Mus - musik
Olr - olahraga Psi - psikologi Sas - susastra - (sastra)
Sen - kesenian Sos - sosiologi Stat - statistik
Tan - pertanian Tas - tasawuf Tek - teknik
telekom - telekomunikasi Terb - penerbangan Tern - peternakan
Zool - zoologi - - - - - -